TOnZ

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI

ODDZIAŁ W GRUDZIĄDZU

Podejmujemy działania i realizujemy przedsięwzięcia zmierzające do ochrony zabytków krajobrazu kulturowego oraz pobudzamy inicjatywy społeczne na rzecz ochrony opieki nad zabytkami. Pomagamy w sprawach związanych z zagrożeniem dziedzictwa lub naruszeniem prawa dotyczącego jego ochrony. Prowadzimy działalność wydawniczą popularyzując wiedzę o zabytkach, ich ochronie i konserwacji.

Terenem działania Oddziału jest miasto Grudziądz i powiat ziemski grudziądzki.

O nas

Zarząd

Spotkania

spotkania TOnz Grudziądz

Informacje

Prezes: Paweł Grochowski
Wiceprezes: Adam Boziński

Sekretarz: Krystyna Nowak

Skarbnik: Hanna Moczulska

Członek: Mikołaj Żeżyński

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:

Zbigniew Zawadzki

Członkowie: Ewa Rohn,

Krzysztof  Grochowski

Zebrania

odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek

miesiąca

(z wyjątkiem lipca,  sierpnia)

o godz. 17.oo

w siedzibie Oddziału

Z naszej historii

Oddział powstał w marcu 1984 r. Pierwszy Zarząd tworzyli: Tadeusz Siwecki, Edwin Brzostowski, Alojzy Sladek, Kazimierz Zielke i Helena Biesiada. Do 1997 r. posiadaliśmy własny lokal przy ul. Al. 23 Stycznia 10. W r. 1994 prezesem Oddziału został Czesław Opałka, a w 1998 r. funkcję tę przejął Przemysław Szachnitowski. W tym czasie członkowie Towarzystwa zbierali się na posiedzeniach w kawiarni hotelu U Karola a później w kawiarni Akcent. W październiku 2002 r., po śmierci kolejnego prezesa Alojzego Sladka, funkcję tę objął Paweł Grochowski. Od początku swego istnienia skupialiśmy się z jednej strony na działalności edukacyjnej, z drugiej na działaniach interwencyjnych  mających na celu ratowanie konkretnych zabytków. Do osiągnięć Oddziału należy m.in. doprowadzenie do właściwych prac remontowych przy Pałacu Opatek w roku 1988, remont muru i przypory pod Górą Zamkową w 1990 r., uratowanie przed zniszczeniem i wyeksponowanie tablic epitafijnych z dawnej kaplicy zamkowej na murze przedzamcza w roku 1991. Efektem naszych starań było też przeprowadzenie właściwych prac konserwatorskich w Bramie Wodnej - jedynej zachowanej średniowiecznej bramie miejskiej oraz naprawa dachu na wieżyczce wodnej w obrębie murów miejskich. Ponadto członkowie Oddziału uczestniczyli w zbieraniu funduszy na remont barokowego kościoła pojezuickiego poprzez rozprowadzanie cegiełek.  Od 2009 r. działalność skupiamy na renowacji zabytkowych grobów  na cmentarzu komunalnym w Grudziądzu.

Zarząd TOnz Grudziądz

Inicjatywy

 • Renowacja grobu J. Wolskiej

   

  grób J. Wolskiej

  W 2012 r. w dniu Wszystkich Świętych nasz Oddział przeprowadził zbiórkę na renowację grobu  Julianny Wolskiej z Buczkowskich.

  Jest to grobowiec z 1938 roku wykonany ze zbrojonego betonu z rzeźbą Jezusa, krzyżem, popiersiem kobiety i malowaną płytą. Aktualnie jest  poddawany renowacji, wcześniej wycięte zostało drzewo wrastające w pomnik i niszczące go.

 • Renowacja grobu rodziny Klonowskich-Klein

  grób rodziny Klonowskich-Klein

  W roku 2012 TOnZ sfinansował ze środków zebranych podczas kwesty w dzień Wszystkich Świętych roku poprzedniego prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu grobu rodziny Klonowskich-Klein znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej cmentarza przy ulicy Cmentarnej w Grudziądzu.

  Grób powstał około roku 1915. Wartościowe artystycznie żelazne ogrodzenie ma cechy późnosecesyjne. Renowację przeprowadziła pani mgr Karolina Bandziak-Kwiatkowska z Inowrocławia - dyplomowany konserwator zabytków metalowych, przy pomocy firmy kowalskiej Bramet-Michalski z Wielkiego Lubienia pod Grudziądzem. Ci sami autorzy wykonali prace przy zabytkowym ogrodzeniu grobu Jalkowskich rok wcześniej.

   

 • Renowacja grobu rodziny Jalkowskich

  Grób rodziny Jalkowskich

  1 listopada 2009 r. na cmentarzu komunalnym w Grudziądzu nasz Oddział zorganizował kwestę na rzecz odrestaurowania grobowca rodziny Jalkowskich. Kwestowali m. in. Prezydent Miasta Robert Malinowski, poseł Janusz Dzięcioł, Pani Karola Skowrońska, członkowie ZHP, Bractwa Kurkowego i grudziądzcy przewodnicy turystyczni. Łącznie zebrano kwotę o wartości 8.489,90 zł. W r. 2010 za pieniądze zebrane na pierwszej kweście na cmentarzu i przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Grudziądzu odrestaurowano elementy

  kamienne grobowca. W roku 2011 odnowione zostało metalowe ogrodzenie grobu - koszty w całości pokryte zostały z pieniędzy zebranych w kweście w roku 2010.

  Georg Jalkowski (1852-1902) - drukarz, księgarz i wydawca pol. literatury religijnej, właściciel Wydawnictwa Dzieł Katolickich w Grudziądzu, działacz społ. i współzałożyciel pierwszych na ziemiach polskich ogródków działkowych "Kąpiele Słoneczne" w Grudziądzu.

   

 • Wystawa plakatów

  W 2011 roku w siedzibie TOnZ w Grudziądzu prezentowana była wystawa prac nadesłanych na konkurs zorganizowany przez starostwo słupskie w porozumieniu ze słupskim oddziałem TOnZ w 2010 roku. Przedmiotem konkursu był plakat i hasło zachęcające do ochrony zabytków. Zwyciężyła praca Łukasza Brudnego.

 • Konkurs fotograficzny

  I m. w konkursie

  Konkurs "Zabytki Grudziądza znane i nieznane" ogłoszony został w maju 2007 r. Wzięło w nim udział 38 osób, w tym, co bardzo cieszy organizatorów, kilkunastu uczniów grudziądzkiego Liceum Plastycznego. Nadesłano łącznie ok. 500 fotografii. Ogłoszenie wyników miało miejsce 15 listopada 2007 r. w trakcie otwarcia wystawy pokonkursowej. Nagrody ufundowane przez Wydział Kultury UM wręczał Prezydent Miasta - Robert Malinowski, a także prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu - Eugeniusz Grynda, fundator 9 wyróżnień.

  Laureaci konkursu:

  I miejsce: Ewa Magnucka, Gdańsk

  II miejsce: Włodzimierz Bielawa, Grudziądz

  II miejsce: Janusz Szczepański, Grudziądz

Galeria

Z życia

Oddziału

28 kwietnia

2014 r.

Zabytki

Grudziądza

Zabytki

powiatu

Kontakt:

 

Klub Centrum

ul. Moniuszki 13

86-300 Grudziądz

 

tel. kom. +48 602 880 170

 

tonzgrudziadz@interia.pl

 

TOnZ  Grudziądz 2009-2013